Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

聯繫


print Print

聯繫


 

销售

电话. +46(0)383-763680

Christer Almén

E-mail

Magnus Johansson

E-mail

Ulrika Friman Paulsson

E-mail 

Mats Ytterell

E-mail


市场助理

 

Linda Swärdh

E-mail

   

订单与计划

 

Sören Persson

E-mail

Holsbyverken

电话. +46(0)383-763680

   

Alexander Karsten

E-mail

Älmhults Gjuteri

电话. +46(0)476-53700

   

Kristina Johansson

E-mail

Nordcast 

电话. +46(0)383-763685

   

Petra Ainemo

E-mail 

Rosenfors Bruk 

电话. +46(0)495-21408