Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

联系


print Print

联系


 

Mats Ytterell
执行董事
+46 383-763680
E-mail

Claes Östrand 
现场经理
+46 495-21410
E-mail

   

Christer Almén
销售
+46 383-763680
E-mail

Ulrika Friman Paulsson
销售
+46 383-763680
E-mail

   

Petra Ainemo
订单
+46 495-21408
E-mail

Mikael Thuresson
质量
+46 495-21405 
E-mail

   

Alexander Fogel
计划
+46 495-21409
E-mail

Sofie Stråhle
环境
+46 383-763680
E-mail

   

信箱地址
Rosenfors Bruk
 
577 80 ROSENFORS

地址
Rosenfors Bruk
Emmenäsvägen 59
577 97 ROSENFORS, SWEDEN

Tel:  +46 (0)495 214 00
Fax: +46 (0)495 213 47
E-mail: info@rosenforsbruk.se