Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

铸造仿真


Bilden visar temperaturfördelningen under formfyllnaden
Gjuten detalj med exotermiska matare och kärna
Bilden visar flödesmönstret under formfyllnaden
Bilden visar smältans hastighet under formfyllnaden
print Print

铸造仿真


铸造模拟对铸造厂和最终用户都是一个十分有价值的工具。通过这一工具,你可以很快地发现铸件在实际生产工程中可能出现问题的部位,从而在产品开发阶段就采取相应的措施加以避免。模拟软件还可以帮助我们更好地理解铸造工艺,了解不同的参数变动是如何影响最终的铸件产品。

这可以缩短交货周期,提高产品质量并简化生产过程。还可以减少对生产各环节的调整,避免由于模具修改等变动导致的额外费用。