Svenska
English
中文
Holsbygruppen
Meny

3D建模


Exempel på verktyg för kärntillverkning
Cad modell på gjutet ämne
Cad modell på gjutet ämne
print Print

3D建模


我们拥有专业知识,来进行铸件的设计或对现有产品进行评估和修改以适合铸造生产。

联系我们以更好地了解我们可以如何帮助您优化您的铸件产品。